EASYBUILD

Add to compare
@ IYARA WANICH CO., LTD.

EASYBUILD โครงเหล็กสำเร็จรูปแบบน๊อคดาวน์ จาก Iyara Wanich

ประเภท: การก่อสร้าง (Construction)

EASYBUILD คืออาคารโครงสร้างเหล็กรีดร้อนสำเร็จรูปเป็นระบบการก่อสร้างอาคาร โดยใช้โครงสร้างเหล็กแบบน๊อคดาวน์ที่ขึ้นรูปชิ้นส่วนจากโรงงาน พอมาถึงหน้างานแค่ใช้น็อตประกอบเอา คุณภาพของชิ้นงานที่มาจากไลน์การผลิตจากโรงงาน และค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมได้

Category:

EASYBUILD โครงเหล็กสำเร็จรูปแบบน๊อคดาวน์ จาก Iyara Wanich

โครงสร้างทุกส่วนจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการรับแรงของอาคารตามจริงอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และโครงสร้างทุกส่วนจะถูกจัดเตรียมขึ้นพร้อมทำสีให้แล้วเสร็จจากโรงงานก่อนขนส่งไปติดตั้งที่หน้างานด้วยระบบ Bolt Connection อาคารทั้งหมดของเราถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรมมาตรฐาน

  • Design Code on all buildings are applied in accordance with: AISI (American Iron and Steel Institute) Cold-form Steel Specification, 2001 edition., AISC Specification for structural Steel Building -ASD 2005
  • Design Load on all buildings are applied in accordance with: ASCE 7-05 American Society of Civil Engineers

EASYBUILD ไม่มีงานเชื่อมที่ทำให้เกิดประกายไฟ เหมาะกับโครงการที่ต้องการความปลอดภัย เช่น โครงการที่ต้องเกี่ยวข้องกับน้ำมันหรือแก๊ส งานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ Custom ตามความต้องการของลูกค้า สำหรับทีมติดตั้งก็มีบริการทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานติดตั้ง เพราะว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีน้ำหนักค่อนข้างมาก ถ้าหากติดตั้งไม่ถูกต้องก็อาจจะเกิดความเสียหายได้

Exhibitor Information

No product has been found!
Virtual
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare