ME AND THE RIVER

Add to compare
@ ARCHITECTURE CONSULTANTS

บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน Architecture Consultants

ประเภท: นักออกแบบ, ออกแบบภายใน, ออกแบบสถาปัตยกรรม

Architecture Consultants คือ สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่เชื่อในความเป็นไปได้ ที่ให้บริการงานออกแบบและให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม โดย สถาปนิก , วิศวกร , อินทีเรีย ดีไซเนอร์ , และภูมิสถาปัตย์
เราจะร่วมออกแบบไปพร้อมกับคุณ เพื่อให้ทุกความฝันและทุกความต้องการของคุณนั้น เป็นไปได้ บนมาตรฐานที่ดีที่สุด

Architecture Consultants is an architectural design office that believes in possibilities. Providing architectural design and consulting services by architects, engineers, interior designers, and landscape architects.
We will work on the design together with you to make all your dreams and wishes come true on the best standards.

Category:

ME AND THE RIVER

Location Nakornnayok Province

เป็นบ้านพักอาศัย ในบริบทริมแม่น้ำนครนายก เพื่อเป็นบ้านหลังที่ 2 ที่ใช้พักผ่อนหลีกหนีความวุ่นวายในใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร บริบทเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำนครนายก มีน้ำขึ้นน้ำลงแตกต่างกันไปตามฤดูกาล สถาปนิกมีโจทย์ในการออกแบบโดยใช้สถานการณ์เหล่านั้นเพื่อนำไปสู่งานออกแบบ เพื่อทำอาคารให้สามารถตอบสนองการอยู่อาศัยที่ดีเยี่ยมไปตามฤดูการ เพื่อสุนทรียภาพในการพักผ่อนที่ยอดเยี่ยม

Architecture Consultants

Exhibitor Information

  • Exhibitor: ARCHITECTURE CONSULTANTS
  • Website :
  • Address: เลขที่ 3/4 หมู่ที่ 12
    ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
    จ.ปทุมธานี
    12150
Add to compare
BAANSUAN IMMJAI
Add to compare
Add to compare
THE LAMLUKKA HOUSE
Add to compare
Virtual
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare